Üye İşletme Bursu

Burs, MESS üyesi işletmenin Okul-İşletme İşbirliği protokolü kapsamında bağışı ile sağlanır. Bağışçı üye işletme burs şartlarını belirler. Burs programının yürütücüsü MESS Eğitim Vakfıdır.