Eğitimler

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla Proje kapsamında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere eğitim verilmesi planlanmıştır.