Öğrenci Eğitimleri

Mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla MESS Eğitim Vakfı tarafından MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) bağışı ve öncülüğü ile MESS Mesleki Eğitim Projesi başlatılmıştır. 

Proje kapsamında MESS Eğitim Vakfı ve MESS üyesi işletme ve Okul ile birlikte imzalanan işbirliği protokolünün hedef yararlanıcılarından biri de mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencileridir.  

Öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak ve mesleki becerilerini güçlendirmek amacıyla METAD projesi kapsamında öğrenci eğitimleri planlanmıştır.

Bu bağlamda öğrencilere;

  • Ekip Çalışması
  • Etkili İletişim
  • Zaman Yönetimi
  • Toplumsal Cinsiyet
  • İnformal Öğrenme ve Gelişme
  • Sorumlu/Aktif Vatandaşlık
  • Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri
  • Problem Çözme / Analitik Düşünce
  • Beceri Eğitimi