Öğretmen Eğitimleri

Mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla MESS Eğitim Vakfı tarafından MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) bağışı ve öncülüğü ile MESS Mesleki Eğitim Projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında MESS Eğitim Vakfı ve MESS üyesi işletme ve Okul ile birlikte imzalanan işbirliği protokolünün hedef yararlanıcılarından biri de mesleki ve teknik anadolu lisesi öğretmenleridir. 

Öğretmenlerin kişisel gelişimlerine destek olmak, mesleki ve teknik becerilerini güçlendirmek ve projenin sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla METAD projesi kapsamında öğretmen eğitimleri planlanmıştır.

MESS üyesi işletmelerdeki dijital dönüşüme, öğrencilerin adaptasyonun sağlanabilmesi için öğretmenlerin okullarda kullandığı eğitim metotlarını güncellemesi gerekmektedir.

Bu bağlamda öğretmenlere;

  • Etkili İletişim Eğitimi
  • Takım Çalışması Eğitimi
  • Eğiticinin Eğitimi
  • Toplumsal Cinsiyet Eğitimi
  • STEM / Endüstri 4.0 Eğitimi
  • Teknik Eğitimler (işletmede)