Yönetici Eğitimleri

Mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla MESS Eğitim Vakfı tarafından MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) bağışı ve öncülüğü ile MESS Mesleki Eğitim Projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında MESS Eğitim Vakfı ve MESS üyesi işletme ve Okul ile birlikte imzalanan işbirliği protokolünün hedef yararlanıcılarından biri de mesleki ve teknik anadolu lisesi yöneticileridir. 

Proje kapsamında yönetici eğitimleri ile yöneticilerin Sektör-Okul-İşletme İşbirliği Modelini benimsemeleri ve bu işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik beceriler kazanması hedeflenmiştir.

Endüstri 4.0 göz önüne alındığında, yöneticilerin dijital dönüşüme hâkim olmaları mesleki ve teknik eğitimin kalitesi arttırır.

Bu bağlamda yöneticilere;

  • Liderlik / Yöneticilik Eğitimi
  • STEM / Endüstri 4.0 Eğitimi
  • Sektör-Okul-İşletme Modeli Eğitimi