Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Mesleki ve teknik eğitimin cazibesinin arttırmak, güçlü ve yararlı işbirlikleri kurulmasını sağlamak için Proje kapsamında Okul-İşletme İşbirliği Modelinin Geliştirilmesi çalıştayları düzenlenmektedir.